21 september 2008

Rasta i Rasten...Fillstabäckens naturreservat ligger på Annersia, en mil från centrala Östersund. Det består av en källa med kalktuffbildning — en naturtyp som är geologiskt och botaniskt ovanlig i Sverige och även i resten av Europa. Ett fint ställe att ta en söndagspromenad med några hundar på lekhumör.


I omkring 5 000 år har en kalkvattenkälla sipprat ur sig kalciumkarbonat som bildat det som kallas för ett kalktuffområde. Själva kalktuffen är kupolformad, omkring 30 meter lång och lika bred. Kalktuffen är känsligt för tramp och slitage. Använd de spångar som finns. Här växer dessutom bland annat majviva, björnbrodd, brudsporre, flugblomster, kung Karls spira, jämtstarr och knagglestarr.I Fillstabäckens rinnande vatten består den ljusa bottnen av både kalkbleke (kalkslam) och kalktuff. I bäckens strömställen består bottnen av kalktuff som bildats i anslutning till kiselalgen Didymosphaenia geminata. På land avsätts kalken i vegetationen som sakta kapslas in i en gråvit beläggning.

Källa: Länsstyrelsen Jämtland. Fotomodeller: Easy, Saba & Nikita

Inga kommentarer: